Avís legal

www.atim.cat és propietat exclusiva de ATIM EVENT ENGINEERING SL , B-65905416, societat titular de la pàgina web domiciliada a C/Llull, 57, 08005 Barcelona, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona volum 45031, foli 218, full B 474856, inscripció 1.

Política de Privacitat

L’accés a alguns dels serveis que ATIM EVENT ENGINEERING SL ofereix a través de la seva pàgina web, implica l’emplenament de formularis de sol·licitud i el subministrament per part dels usuaris d’algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert a la Llei Orgànica de 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la informació personal recollida dels usuaris a través del website s’emmagatzema en bases de dades propietat de ATIM EVENT ENGINEERING SL., que assumeix totes les mides de seguretat per garantir la confidencialitat e integritat de la informació. Aquesta informació serà emmagatzemada i tractada per ATIM EVENT ENGINEERING SL amb la finalitat de prestar i informar dels seus serveis així com la de millores del seu website.

Així mateix, qualsevol usuari podrà exercir el seu dret a l’accés, rectificació i, si ho desitja, cancel·lació de les dades de caràcter personal subministrades a ATIM EVENT ENGINEERING SL, mitjançant comunicació escrita a ATIM EVENT ENGINEERING SL, C/Llull, 57, 08005 Barcelon. Espanya. O  bé per email a oficina@atim.cat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar per a les finalitats esmentades.

Queda exclòs d’aquests recursos mides de seguretat on-line com encriptació de dades transmeses o ús de protocol SSL.