Serveis

Certificats i visats

Certificat de Solidesa Estructural, Certificat Final d’Obra, Memòria Tècnica, Projecte Tècnic, Memòria d'Ignifugació, Càlcul i Certificació d’Estructures, Certificats de Rigging, ...

Plans d'autoprotecció i emergència

Plans d’Autoprotecció, Plans d’Emergència, Sistemes d’Evacuació, Dispositius de Seguretat i Sanitaris, ...

Consultoria i infraestructures

Disseny de Solucions Estructurals a Mesura d’Enginyeria i Infraestructures (elèctriques, estructura tubular, etc.), consultoria en instal·lacions temporals i fixes, càlcul d’estructures.

Localitzacions

Cerca de Localitzacions, Legalitzacions d’Espais, etc.

Últims projectes

Alguns dels nostres clients